Chemviron biedt een scala aan zuiveringsoplossingen voor gemeentelijk drinkwater, allemaal geleverd via een uitgebreid wereldwijd service netwerk.

Deze kunnen onafhankelijk of in combinatie worden gebruikt om op de meest economische wijze te voldoen aan uw behoeften en / of regelgeving.

Chemviron is de belangrijkste leverancier van korrelige actieve kool aan drinkwaterzuiveringsinstallaties. Tevens was Chemviron Carbon een pionier die het gebruik van korrelige actieve kool in zulke installaties mogelijk maakte met het FILTRASORB® gamma. Dit type korrelige actieve kool werd sinds de jaren 60 geïnstalleerd in meer dan 1000 gemeentelijke drinkwaterzuiveringinstallaties, samen goed voor meer dan 220.000 m³ korrelige actieve kool.

Korrelige actieve kool in drinkwaterzuivering

Korrelige actieve kool kan gebruikt worden in open snelle of trage filters en mobiele en vaste drukfilters.

Granular Activated Carbon in Potable Water Production

Tegenwoordig is korrelige actieve kool (GAC) de standaard binnen Europa voor de zuivering van oppervlaktewater en verontreinigd grondwater. GAC verbetert de kwaliteit van het drinkwater door de verwijdering van:

 • Smaak- en geurvormende verbindingen (verbindingen zoals MIB en geosmin)
 • Pesticiden inclusief bijproducten (bv. atrazine)
 • Kleur componenten
 • Trihalomethanen en andere desinfectie bijproducten (DBP verwijdering)
 • Algen gifstoffen
 • Gechloreerde koolwaterstoffen en andere vluchtige organische stoffen (VOS verwijdering)
 • Endocriene verstorende verbindingen (EDC verwijdering) en andere microverontreinigingen
 • Farmaceutische producten en producten voor persoonlijke verzorging (PPCP verwijdering)

GAC bestemd voor drinkwaterzuivering heeft nood aan een poriestructuur die de adsorptie van een breed gamma organische verbindingen, waaronder micro-polluenten en natuurlijke organische materie, toelaat. De GAC dient ook een voldoende aantal transportporiën bevatten die het transport van de moleculen naar de adsorptiesites moeten toelaten. De adsorptiecapaciteit voor drinkwatertoepassingen is moeilijk te bepalen in laboratoriumanalyses. Parameters zoals het Joodgetal geven een indicatie van de algemene porositeit van de actieve kool, maar geven geen schatting van de performantie van de GAC in drinkwaterzuivering. Dit wordt geïllustreerd door de hogere capaciteit van FILTRASORB® 200 voor de verwijdering van gechloreerde producten, terwijl FILTRASORB® 400 een beter Joodgetal heeft. De beste manier om de performantie van de GAC te evalueren is door het uitvoeren van een piloottest op de site waarbij de reële situatie gemodelleerd wordt. Een andere mogelijkheid is het ontwerp op basis van onze expertise en referenties.

De beste manier om de performantie van de GAC te evalueren is door het uitvoeren van een piloottest op de site waarbij de reële situatie gemodelleerd wordt. Een andere mogelijkheid is het ontwerp op basis van onze expertise en referenties. Chemviron Carbon FILTRASORB® gamma GAC (afkomstig van steenkool) een goede balans van zowel adsorptie- als transportporiën, wat hen optimaal maakt voor de zuivering van drinkwater.

FILTRASORB® 200 heeft een adsorptiecapaciteit die geschikt is om specifieke organische verbindingen in aanwezigheid van lage concentraties natuurlijke materie te verwijderen. Bovendien is dit product eveneens geschikt voor de verwijdering van kleur- en smaakstoffen.

FILTRASORB® 300, 400 en TL830 hebben een groter aantal transportporiën en een poriestructuur die deze GAC geschikt maakt voor de adsorptie van een brede waaier organische verbindingen, waaronder specifieke micro-polluenten en natuurlijke organische materie.

Het FILTRASORB® type actieve kool heeft een hoge dichtheid, en dus een hogere capaciteit per volume-eenheid. Bovendien verhindert dit dat de korrels drijven en zo wordt het verlies aan GAC geminimaliseerd.

GAC bestemd voor drinkwaterzuivering heeft nood aan een goede mechanische stevigheid voor:

 • Terugspoelen
 • Beluchten
 • Recyclage door thermische reactivatie
 • Manipulatie en transport

Indien de kool niet sterk genoeg is kan dit leiden tot verlies en de vorming van fijne koolstofpartikels die aanleiding geven tot een hoge drukval in de adsorbers. De harde steenkool basis van het gamma FILTRASORB® actieve kool verzekert een goede mechanische stevigheid en algemeen gezien zijn de verliezen in een goed ontworpen adsorber dan ook verwaarloosbaar.

FILTRASORB® is een gerenommeerd gamma actieve kool dat reeds geïnstalleerd is meer dan 1000 waterzuiveringsstations in heel Europa, de V.S. en Azië.

FILTRASORB® actieve kool wordt geproduceerd door de stoomactivatie van geselecteerde soorten bitumeuze kool die eerst gepulveriseerd en geagglomeriseerd werd.

Chemviron nam het initiatief in de ontwikkeling van GAC voor het gebruik in drinkwaterzuivering. Van zijn eerste toepassing ter vervanging van zand in snelle filters voor verwijdering van smaak en kleur, tot de meer recentere ontwikkelingen zoals de GAC Sandwich voor gebruik in de trage zandfilters. Bovendien is Chemviron Carbon ook een pionier in het gebruik van grote reactivatiecentra om een zo volledige mogelijke service te bieden aan de watermaatschapijen. Wanneer de korrelkool verzadigd is of zijn doel bereikt is, kan deze gereactiveerd worden door thermische reactivatie en terug gebruikt worden in het originele waterzuiveringsstation.

PAC in de productie van drinkbaar water

Poedervormige actieve kool wordt gebruikt in drinkwaterzuivering voor behandeling van seizoensgebonden problemen of problemen van middellange termijn. Chemviron heeft een gamma aan producten ontwikkeld, PULSORB®,die adsorptiekarakteristieken hebben gelijkaardig aan die van het FILTRASORB® gamma. Deze poedervormige actieve kool wordt gemaakt van bitumeuze kool en is beschikbaar in big bags, zakken of bulk.

Home water treatment

Chemviron supply special coal and coconut carbons for Point of Use (POU) and Point of Entry (POE) water filters.

For specific applications AQUACARB AGC products, high quality silver impregnated activated carbons, can be used to provide a safe and effective method of controlling/preventing bacterial growth. Users of AQUACARB AGC will experience low controlled levels of silver leach into the water because of the unique manufacturing process that Chemviron utilises, which chemically fixes the silver to the carbon. Thus silver leach levels are far lower than US EPA Drinking Water Standards but sufficient to provide maximum bacteriostatic action with extended product life cycle.