Actieve kool in het dagelijkse leven

De nauwe samenwerking tussen onze specialisten, onderzoekers en productiepersoneel stelt Chemviron in staat om verschillende types actieve kool te ontwikkelen, produceren en toe te passen. Als gevolg daarvan heeft elk type actieve kool een verschillend oppervlak, een andere verdeling van de poriegrootte, vorm en grootte. Actieve kool is voornamelijk beschikbaar in 3 verschillende vormen die aangepast is aan hun functie: korrelig (granulair), poeder en geëxtrudeerd (pellet).

  • Luchtzuivering - Controle van de uitstoot aan potentieel gevaarlijke en vervuilende stoffen in de atmosfeer
  • Biogas zuivering - Actief kool diensten met mobiele adsobers voor de verwijdering van waterstofsulfide (H2S), siloxanen en andere vluchtige organische componentent (VOC's)
  • Drinkwaterzuivering - Zuivering van water geschikt voor menselijke consumptie in waterzuiveringinstallaties of in huishoudelijke filters
  • Afvalwaterzuivering - Verwijderen van mogelijk gevaarlijke of vervuilende stoffen uit afvalwater
  • Voedsel en drank - Zuivering met actieve kool is in vele gevallen een essentiële stap in het productieproces
  • Industriële processen - Actieve kool wordt gebruikt als zuiverings- of katalysestap in een groot aantal industriële toepassingen.
  • Medische toepassing - Actieve koolstofdoek wordt gebruikt in verbanden voor brandwonden,geurfilters en maskers. PULSORB® PGC wordt gebruikt voor de behandeling van ingeslikte giftige stoffen.
  • Persoonlijk en collectieve bescherming - Actieve kool voor gasmaskers, zowel voor militair als industrieel gebruik, en bescherming van gebouwen.
  • Andere toepassingen