Meer dan 100 soorten actieve kool zijn beschikbaar voor al uw zuiveringsprocessen:

  • Granulaat actieve kool (GAC)
  • Geëxtrudeerde of pellet actieve kool (EAC)
  • Poeder actieve kool (PAC)
  • Actieve kool van hoge zuiverheid en zuurgewassen
  • Gespecialiseerde geïmpregneerde actieve kool
  • Een productiecapaciteit van meer dan 75.000 ton per jaar
  • Mogelijkheid tot levering overal ter wereld!

Wat is actieve kool?

Actieve kool is een ruwe vorm van grafiet, de substantie die tevens te vinden is in potlood. Het verschil tussen grafiet en actieve kool zit in de interne poriestructuur. Actieve kool is een zeer poreus materiaal met willekeurige onvolmaakte structuur van verschillende poriegrootten, met allerlei barsten en openingen, zowel zichtbaar aanwezig op het oppervlak als op moleculaire schaal. Deze open grafietstructuur van zorgt voor een zeer groot intern oppervlak in de actieve kool, waardoor actieve kool een brede waaier aan componenten kan adsorberen.

Actieve kool heeft de sterkste fysieke adsorptiekrachten en het grootste gekende adsorptie porievolume van de materialen die gekend zijn vandaag. Het interne oppervlak van actieve kool kan tot meer dan 1000 m²/g bedragen, wat neerkomt op de oppervlakte van een voetbalveld in amper 3 gram actief kool.

Wat is adsorptie?

Adsorptie is het proces waarbij moleculen zich vanuit de vloeistof- of gasfase aan een vast oppervlak hechten, in dit geval actieve kool. Absorptie is verschillend van adsorptie, waarbij moleculen door een vloeistof of gas worden opgenomen.

Waar is actieve kool van gemaakt?

Actieve kool kan in theorie gemaakt worden van verschillende materialen met een hoog koolstofgehalte. In de praktijk worden meestal steenkool, hout en kokosnootschillen gebruikt. De grondstof is belangrijk omdat het een zeer grote invloed heeft op de uiteindelijke eigenschappen en efficiëntie van actieve kool.

Vormen van actieve kool?

De volgende vormen van actieve kool kan men onderscheiden:

 
 

Granulaat actieve kool (GAC – Granular Activated Carbon) - deeltjes met onregelmatige vorm, met partikelgrootte gaande van 0,2 tot 5 mm. Dit type wordt gebruikt in zowel vloeistof- als gasfase toepassingen.

 

Poeder actieve kool (PAC – Powdered Activated Carbon) - verpulverde koolstof met een grootte van hoofdzakelijk minder dan 0,18 mm (US Mesh 80). Deze worden hoofdzakelijk gebruikt in vloeistoffase toepassingen en voor rookgasbehandeling.

 

Geëxtrudeerde of pellet actieve kool (EAC – Extruded Activated Carbon) - geëxtrudeerde of cilindervormig met diameter gaande van 0,8 tot 5 mm. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt voor gasfase toepassingen wegens hun beperkte drukverlies, grote mechanische sterkte en lage stofgehalte.

 

Actieve kool is ook beschikbaar in speciale vormen zoals vezels en doek.

Hoe adsorberen moleculen op actieve kool?

Adsorptie wordt veroorzaakt door London dispersie krachten, wat een soort van Van der Waals kracht is dat tussen moleculen onderling bestaat. Deze kracht heeft gelijkaardige eigenschappen als de gravitatiekracht dat bijvoorbeeld tussen planeten heerst.

De London dispersiekracht is enkel werkzaam over korte afstanden, vandaar het belang van de afstand tussen het koolstofoppervlak en de adsorbaat molecule. Het is ook een additieve kracht, dit betekent dat de adsorptiekracht de resultante is van alle enkelvoudige krachten tussen de individuele atomen. Dit heeft als gevolg dat actieve kool de sterkste fysieke adsorptiekrachten heeft van om het even welk materiaal.

Gasfase Adsorptie - Dit is een condensatieproces veroorzaakt door adsorptiekrachten waarbij de moleculen vanuit de bulkfase condenseren in de poriën van actieve kool. De drijvende kracht hierachter is de verhouding van de partiële druk en de dampdruk van de component.

Vloeistoffase adsorptie - De moleculen worden vanuit de bulkfase geadsorbeerd in de poriën, waar ze in een semi-vloeibare bestaan. De drijvende kracht hierachter is de verhouding van de concentratie tot de oplosbaarheid van de component.

Welke componenten worden geadsorbeerd op actieve kool?

Tot op zeker hoogte zijn alle componenten adsorbeerbaar. In de praktijk wordt actieve kool hoofdzakelijk gebruikt voor de adsorptie van organische componenten, tevens kan actieve kool ook gebruikt worden voor de adsorptie van sommige anorganische componenten met moleculaire massa zoals bijvoorbeeld jodium en kwik.

In het algemeen wordt een component beter geadsorbeerd:

  • met stijgende moleculaire massa
  • indien er functionele groepen zoals dubbele bindingen of halogenen aanwezig zijn
  • met stijgend polarisatie-effect van de molecule