Reactivatie

Granulaat of pellet actieve kool kan, eens het verzadigd is of indien de zuiveringsdoelstelling niet meer wordt behaald, hergebruikt worden door middel van thermische reactivatie. Reactivatie is een proces waarbij de gebruikte actieve kool in een oven bij hoge temperatuur van meer dan 800°C behandeld wordt onder invloed van stoom. Gedurende deze behandeling worden de geadsorbeerde organische stoffen die verwijderd werden uit de lucht of vloeistoffen vernietigd in de daartoe bestemde installaties. Thermische reactivatie is dus een gespecialiseerd proces waarbij de actief kool opnieuw kan ingezet worden in dezelfde toepassingen met een gelijke kwaliteit. Het grootste reactivatie-centrum ter wereld maakt deel uit van Chemviron en bevindt zich in België (Feluy) waar elke dag grote hoeveelheden verzadigde actief kool thermisch gereinigd worden voor klanten uit diverse toepassingsgebieden.

Milieu

Hergebruik van actieve kool door thermische reactivatie beantwoordt aan de vereisten om afval tot een minimum te beperken, hierdoor wordt het gebruik van grondstoffen verder teruggedrongen waardoor Chemviron en zijn klanten een verminderde CO2 uitstoot realiseren.

Chemviron zijn reactivatie faciliteiten zijn strikt gescheiden naar

  • Drinkwater & voedingstoepassingen
  • Industriële, chemische & milieutoepassingen

De verschillende typen actieve kool worden specifiek behandeld naar de noden van de klant:

  • Klant specifieke reactivatie – de actieve kool van de klant wordt specifiek en apart gereactiveerd, zoals hier gedemonstreerd. De klant krijgt dus telkens zijn eigen actieve kool terug.
  • Gegroepeerde reactivatie – Actieve kool van vergelijkbare toepassingen en kwaliteiten worden samen gereactiveerd.
  • Terugname en levering van verse actief kool – Wanneer de actieve kool niet kan worden teruggenomen na reactivatie door de klant is het mogelijk voor Chemviron om deze verzadigde kool op te halen en recycleren voor ander toepassingen door thermische reactivatie.

Chemviron bedrijft het grootste reactivatie-centrum ter wereld in Feluy, ongeveer 50 km; ten zuiden van Brussel in België. Daarnaast heeft Chemviron ook nog reactivatie-centra in Tipton (Verenigd Koninkrijk) en Legnago (Italië) voor een complete service doorheen Europa en daarbuiten. Al onze reactivatie-centra voldoen aan de strengst geldende eisen inzake behandeling van de rookgassen en de luchtkwaliteit zodanig dat het gebruik van gereactiveerde actieve kool milieuvriendelijk is.

Onze reactivatie-centra zijn ISO9001 en ISO 14001 geaccrediteerd, voor kwaliteit en milieumanagement systemen. Daarenboven, is onze locatie in Feluy ook ISO22000 geaccrediteerd voor ons voedselveiligheidsssyteem.